Patientens rättigheter

Utan frågor, inga svar

Ibland är vården fantastisk…ibland är den inte lika bra. Om du vet vilka rättigheter du har, blir det lättare att ställa krav. Om du vet vilka möjligheter som finns, blir det lättare att utnyttja dem. Om du vet vad du själv behöver göra, slipper du vänta förgäves på att någon annan skall göra det åt dig.

Vi på Lungcancerföreningen vet det mesta om vad du som patient har rätt (och inte rätt) till. Hittar du inte svar på dina frågor här, får du som vanligt gärna kontakta oss. Du kan även läsa mer om Second opinion här.

Inför läkarbesöket

Det finns inga dumma frågor. Däremot är det dumt att inte fråga. Skriv gärna ner dina frågor innan läkarbesöket, så att du inte missar att få svar när du har chansen. Du kan även läsa på Nästa-steg.se vad du behöver tänka på vid läkarbesöket.

Second opinion

Frågan om ett andra utlåtande, sk second opinion, regleras i Hälso- och sjukvårdslagen. Den säger, att om du lider av en mycket allvarlig sjukdom, har du rätt att komplettera din läkares bedömning med ett utlåtande från ytterligare en specialist. Detta gäller under förutsättning att du uppfyller tre kriterier:

  • Sjukdomen skall vara livshotande eller särskilt allvarlig
  • Det skall finnas flera likvärdiga behandlingsalternativ
  • Valet av behandling skall vara av stor betydelse för framtida livskvalitet

Tänk på att lagen inte säger att en second opinion måste komma från en läkare i ditt landsting. Det står dig i princip fritt att vända dig vart som helst inom Sverige.

Du kan också söka bidrag för Second opinion hos CancerRehabFonden

I Sverige har vi patienter inga lagliga rättigheter, detta gäller inte bara oss lungcancerpatienter.
Stödet och de andra patientföreningarna inom cancer kräver en Patientlagstiftning som sätter patienten i centrum och som ger patienten tydliga rättigheter. Detta finns redan i 20 av 27 EU-länder!