Nyheter

19 november 2021

Är du patient med lungcancer eller närstående?

Kunskap Gemenskap Hopp Delaktighet Stöd

Läs mer
16 november 2021

Livesändning av Lungcancerdagen 2021 (Repris)

Lungcancerdagen 11/11 2021 Oscarsteatern Stockholm

Läs mer
11 november 2021

Lungcancerföreningens stipendium 2021

Läs mer
2 november 2021

Lungcancermånaden November

Läs mer
2 november 2021

Vill du delta i en studie?

Vill du delta i en studie om primärvårdens roll för patienter under och efter genomgången cancerbehandling?

Läs mer
29 september 2021

LUNGCANCERDAGEN 11 NOVEMBER

Varje år insjuknar ca. 4000 personer i Sverige i lungcancer. Lungcancerföreningen arbetar för att minska den siffran genom att bland annat informera och skapa opinion.

Läs mer
27 september 2021

Tack Vinnova - nu höjer vi ambitionerna för cancervården!

Lungcancerföreningen gläds åt beskedet att den statliga innovationsmyndigheten Vinnova har valt att satsa på elva innovationsmiljöer inom precisionshälsa!

Läs mer
21 september 2021

Enkät / Undersökning till dig som har en lungcancerdiagnos

Läs mer
15 september 2021

Lungcancerföreningen bjuder in till föreläsning

Psykosocialt stöd för patienter? Ylva Hellstadius Ordförande för nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering Måndag den 4 oktober kl 18.00 - ca 19.30 Frågestund efter föreläsningen.

Läs mer
1 augusti 2021

”Många dör i cancer på grund av senfärdiga beslutsfattare”

Den i särklass billigaste insatsen för att rädda människor från att dö i cancer är prevention och screening. Trots det brister den preventiva cancervården, vilket leder till att vi nu i väntrummen ser allt fler från socioekonomiskt svagare grupper med avancerade cancers...

Läs mer