11 november 2021

Lungcancerföreningens stipendium 2021

Lungcancerföreningens stipendium 2021
Tilldelas
Gunnar Wagenius
Med motiveringen:
Gunnar Wagenius tilldelas 2021 års stipendium för sina insatser för att skapa en bättre och mera patientfokuserad lungcancervård.
Han är en mycket uppskattad läkare bland kollegor både lokalt på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och nationellt i olika professionella arbetsgrupper.
Gunnar har alltid patienten i fokus, lyssnar och är engagerad i allt som rör behandling och bemötande av lungcancerpatienter. Han ställer upp på olika patentaktiviteter, oavsett om det gäller att föreläsa vid nationella och lokala träffar, filmprojekt mm.

Han är även ansvarig för det nationella kvalitetsregistret för lungcancer, vilket betyder att han har en mycket god överblick gällande alla olika parametrar som berör patienten såsom överlevnad, diagnosstadium, väntetider, regionala skillnader etc.

Allt detta gör honom till en ytterst värdig mottagare av Lungcancerföreningens stipendium 2021.