1 augusti 2021

”Många dör i cancer på grund av senfärdiga beslutsfattare”

Den i särklass billigaste insatsen för att rädda människor från att dö i cancer är prevention och screening. Trots det brister den preventiva cancervården, vilket leder till att vi nu i väntrummen ser allt fler från socioekonomiskt svagare grupper med avancerade cancersjukdomar. Något som tydligt exponerats under coronapandemin, skriver tre cancerexperter. DN. DEBATT 210731

Läs artikeln här>>