27 september 2021

Tack Vinnova - nu höjer vi ambitionerna för cancervården!

Lungcancerföreningen gläds åt beskedet att den statliga innovationsmyndigheten Vinnova har valt att satsa på elva innovationsmiljöer inom precisionshälsa!

Testbädden "Test Bed Sweden for Clinical Trials and Implementation of Precision Health in Cancer Care" är en av dem som valts ut där myndigheter, regioner, akademi, industri- och patientföreningar gått samman i en ansökan om medel. Målet är att ge patienterna snabbare tillgång till effektiv och nationellt jämlik precisionshälsa inom cancerområdet. Bakom initiativet och ansökan står följande aktörer: Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden (GMS) , Regionala cancercentrum (RCC) , Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, SciLifeLab, konsortiet bakom den kliniska studien MEGALiT som koordineras av Akademiska sjukhuset i Region Uppsala, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan i Halmstad, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE), Nätverket mot Cancer, Lungcancerföreningen, Lif - de forskande läkemedelsföretagen, Swedish Medtech och ASCRO.

Arbetet kommer att fokusera på precis de frågor som Lungcancerföreningen prioriterar; precisionshälsa och precisionsmedicin. Vi ser att detta kommer att gynna alla våra medlemmar och alla med lungcancer vi ser fram emot ett nära och bra samarbete med alla partners!

Läs mer i pressmeddelandet:

https://nollvisioncancer.se/nyheter/2021/09/24/satsning-pa-testbadd-for-kliniska-studier-inom-cancervarden-far-vinnovastod/

https://genomicmedicine.se/2021/09/24/satsning-pa-testbadd-for-kliniska-studier-inom-cancervarden-far-vinnovastod/