Januari 2021

VÅR VISION
Ingen ska behöva dö av lungcancer
VÅRT SYFTE
Vårt främsta syfte är att stödja patienter och deras närstående, driva frågor och skapa opinion för en bättre lungcancervård och utvidgad forskning. Frågor som tidig upptäckt, kortare vårdkedjor och allas rätt till bästa dokumenterade behandling ligger oss varmt om hjärtat
Vår uppgift är att verka för:
- att ingen ska behöva vara ensam
- tidig upptäckt
- preventiva åtgärder
- bästa kända individanpassade behandling
- allas rätt till rehabilitering
- god palliativ vård i rätt tid
- att vara en stark röst och företräda våra medlemmar genom påverkansarbete - nationell och internationell samverkan