Filmer och patientberättelser

Här kan du se filmer och läsa om lungcancerpatienter som med egna ord berättar om sina upplevelser och tankar.

Lungcancerdagen 2020 - Mikael Johansson & utdelning av stipendium

Lungcancer börjar ofta med diffusa symtom... Mia sökte vård 14 gånger innan hon fick sin diagnos. Tidig upptäckt räddar liv!

Yann var i kontakt med vården 33 gånger innan hon fick sin diagnos. Tidig upptäckt räddar liv!

Film om strålbehandling

Vården missar lungcancer

"Lungcancer ökar stadigt bland yngre, friska kvinnor som aldrig har rökt. När denna nya patientgrupp möter primärvården misslyckas personalen ofta med att känna igen patienternas symtom som tecken på lungcancer. Detta får förödande konsekvenser, skriver Mia Rajalin och Yann Fränckel, båda cancerdrabbade."

SvD debatt 2019-02-10

Läs artikeln här

Senast uppdaterad 10 november 2021