Medlemsaktiviteter

Vi kopplar ihop anhöriga och patienter och organiserar träffar, för att utbyta kontakter, tips, information, nyheter, och för att träffas en stund. Då intresset för detta går upp och ner, ber vi dig att kontakta oss på info@lungcancerforenigen.se.

Du kan kontakta nedanstående personer direkt för mer information:

Kontaktpersoner Syd: Anette Johansson-Sund eller Bo Erixon

Kontaktperson Sydost:

Kontaktpersoner Stockholm:Karin Liljelund

Kontaktperson Väst: Leine Persson-Johansson

Kontaktperson Norr: Lotta Burvall

Diskussionsforum för lungcancersjuka

Lungcancerföreningens slutna Facebook-grupp för lungcancersjuka. Här är du som lungcancersjuk välkommen att skriva vad Du vill men tänk på att fakta ska komma från forskning och läkarvetenskap. Alternativa mediciner och behandlingar undanbedes vänligt men bestämt. Till Facebook-gruppen >>

Diskussionsforum för anhöriga och vänner

Lungcancerföreningens slutna Facebook-grupp för lungcancersjukas anhöriga och vänner. Skriv vad Du vill men tänk på att fakta ska komma från forskning och läkarvetenskap. Alternativa mediciner och behandlingar undanbedes vänligt men bestämt. Till Facebook-gruppen >>

Stödlinje via telefon

Stödetlinjen 020 88 55 33 är öppen.

Planerade aktiviteter hittar du nedan

Du kan även prata med andra, och kontakta oss i vår Facebookgrupp. Nyheter om Lungcancerföreningen hittar du även på Twitter och vår Facebooksida. Självklart kan du även ringa vår stödtelefon på 020-88 55 33.