Filmer och Patientberättelser

Här kan du se filmer och läsa om lungcancerpatienter som med egna ord berättar om sina upplevelser och tankar.

Yann var i kontakt med vården 33 gånger innan hon ficks in diagnos. Tidig upptäckt räddar liv!

Lungcancer börjar ofta med diffusa symtom... Mia sökte vård 14 gånger innan hon fick sin diagnos. Tidig upptäckt räddar liv!