Nyheter

17 februari 2020

Lunglexikon

Många som drabbas av cancer känner att de gärna vill få så mycket information som möjligt när det gäller behandling och resultat. Det räcker inte alltid med läkarens ord, utan man vill själv ta reda på mer om sin sjukdom och resultat från de kliniska prövningar som...

Läs mer
16 februari 2020

Lungcancerpodden

Lyssna gärna på lungcancerpodden!

Läs mer
13 februari 2020

Patientöversikter inom cancervården - IPÖ

Projektet "Införande av patientöversikter i cancervården (IPÖ) är ett system för sammanställning av data om patienten, bl.a. för att förbättra mötet mellan patient och profession. Patientöversikten kommer också ge möjlighet för patienten att via 1177 kunna se sin i...

Läs mer
12 februari 2020

Tisdagsträff i Stockholm 3/3, kl 18-19

Lungcancerföreningen hälsar dig välkommen till årets första medlemsmöte. Var: Karolinska Sjukhuset i Solna, OBS! Ny lokal B4-10a, Gemzellrummet. Vi samlas vid B-hissen på plan 4. Vi bjuder på kaffe och smörgås från 1730. Meddela om du är allergisk, önskar vege...

Läs mer
9 februari 2020

RCC Stockholm Gotland - Cancerrådgivningen

Vi på Cancerrådgivningen vill informera om att Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland (där vi ingår) byter lokaler till Lindhagensgatan 98 fr.om fredag den 21 februari.

Läs mer
5 februari 2020

Arja Leppänen Året Cancernätverkare!

"Hon är cancerpatienten som såg orättvisorna när hon med sin bröstcancer, en högprioriterad diagnos, fick den allra bästa vården medan brodern med en allvarlig hjärntumör, som senare tog hans liv, saknade så mycket. Trots att de låg på samma klinik. Där och då växte Arj...

Läs mer
26 januari 2020

Möte med Acko Ankarberg

Den 22 januari hade Leif Carlson (ordförande) och Karin Liljelund (vice ordförande) bokat ett möte med riksdagsledamot Acko Ankarberg (KD).

Läs mer
10 januari 2020

Bostadsort avgör vilken lungcancer vård du får!

Ur Aftonbladet 2020-01-04 "DEBATT. Varje år drabbas drygt 4 000 svenskar av lungcancer som är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Lungcancer är även den cancerform som orsakar flest dödsfall, där bara var femte person som drabbats lever fem år efter diagnos. ...

Läs mer
25 december 2019

LUNGCANCERDAGEN 2019

EN DÖDLIG SJUKDOM DU KAN LEVA MED Allt fler lär sig leva med lungcancer. Därför var det med stor glädje och framtidstro Lungcancerföreningen bjöd in till Lungcancerdagen 2019.

Läs mer
12 mars 2019

Boken “Om lungcancer”

Den här boken vänder sig till dig som har lungcancer eller till dig som är anhörig. Förhoppningen är att boken ska vara till hjälp i en tid då tillvaron vänts upp och ned. I boken finner du information om sjukdomen, behandlingar, stödlinjer med mera. Du möter också pati...

Läs mer