Nyheter

1 juli 2021

Presentation från Simon Pahnkes föreläsning om vaccination av patienter med cancer

COVID-19: Vaccination av patienter med cancer

Läs mer
17 juni 2021

Min vårdplan och IPÖ - så möjliggör de samskapande i vården

Webbinarium om Min vårdplan och IPÖ, 15/6. Sändningen ligger publicerad i 14 dagar.

Läs mer
25 maj 2021

Svenska lungcancerregistret - verktyg för kvalitet och forskning

Powerpointbilder från Gunnar Wagenius föreläsning, 17 maj 2021.

Läs mer
25 maj 2021

Covid-19 vaccination av patienter med cancer

Lungcancerföreningen bjuder in till föreläsning. Simon Pahanke, Onkologiska kliniken, Ackademiska sjukhuset Uppsala, föreläser. Tisdag den 8 juni kl 1800-1900. Frågestund efter föreläsningen

Läs mer
20 maj 2021

Inbjudan/Välkommen till Regiondag för Lungcancer under COVID-19 pandemin

Regiondag för Lungcancer under COVID-19 pandemin RCC (Regionalt cancercentrum) Stockholm Gotland och Regional arbetsgrupp bjuder in Webbinarium.

Läs mer
5 maj 2021

Nationellt kvalitetsregister för lungcancer och patientöversikten. Vad är det och vad används det till?

Lungcancerföreningen bjuder in till digital föreläsning via ZOOM. Anmälan senast 16/5.

Läs mer
20 april 2021

Lungcancerpodden

Nya avsnitt 77, 78 och 79. Lyssna på Lungcancerpodden!!

Läs mer
20 april 2021

Ökad Screening

USA utvidgar målgruppen för screening av lungcancer - artikel i Onkologisk tidskrift, 2021.

Läs mer
20 april 2021

Högre stråldos

"Högre stråldos ökar överlevnad vid småcellig lungcancer - Onkologisk tidskrift", 2021.

Läs mer
13 april 2021

Information om cancer på lättläst svenska

Cancerfonden har tagit fram information om cancer på lättläst svenska.

Läs mer
6 april 2021

Ändrade regler för recept

Nytt register för elektroniska recept Den 1 maj 2021 börjar ett nytt register användas för att hantera elektroniska recept, Nationella läkemedelslistan. I registret fnns information om vilka recept du har och om vilken medicin du har hämtat ut från apotek.

Läs mer
30 mars 2021

Lungcancerföreningen bjuder in till föreläsning - Vad är lungcancer och hur behandlas den idag?

Vad är lungcancer och hur behandlas den idag? Lungcancer – utredning och behandling Maria Planck Docent i onkologi vid Lunds universitet och specialistläkare i onkologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund

Läs mer
30 mars 2021

Digital roadtrip

Läs mer
22 mars 2021

Webbinarium (2)

Webbinarium för lungcancerpatienter med ROS-1

Läs mer
10 mars 2021

Patientöversikterna ger tid för de viktiga samtalen

Cancerresan är för de flesta patienter lång, krävande och snårig. För Karin Liljelund och Inge Nilsson, som drabbats av lung- respektive prostatacancer, är Individuell patientöversikt (IPÖ) ett viktigt verktyg för att kunna bli delaktiga i sin egen vård och behandling.

Läs mer
10 mars 2021

Intressant artikel om Screening

"CT scan catches 70% of lung cancers at early stage, NHS study finds Exclusive: early detection hailed as ‘major breakthrough’ for treatment of Britain’s deadliest form of cancer". The Guardian 2021-02-14

Läs mer
9 mars 2021

Komplementär medicin

Det är känt från flera undersökningar bland annat i Sverige att många patienter använder KAM (komplementär- och alternativ medicin) när man drabbas av svåra sjukdomar som cancer. Ibland kan denna behandling vara av stort värde för den enskilda patienten, men det är vikt...

Läs mer
23 februari 2021

Bör cancerpatienter vaccinera sig mot Covid-19?

Vanliga frågor om Corona och cancer - Cancerfonden Svaren bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är framtagna av Cancerlinjen tillsammans med Cancerfondens vetenskapliga sekreterare Anna Karlsson och Jan Zedenius.

Läs mer
15 februari 2021

Information om deltagande i klinisk läkemedelsprövning.

Information till dig som funderar på att delta i en klinisk läkemedelsprövning Den här broschyren vänder sig till dig som är patient, anhörig eller vän, och som är intresserad av att få veta mer om kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Här får du reda på vilka som ä...

Läs mer
11 februari 2021

Årets cancernätverkare

Reportage i Västerbottenkuriren

Läs mer
7 februari 2021

Precisionsmedicin – Framtidens medicin är redan här‪!‬

Lyssna på Sjukvårdspodden

Läs mer
4 februari 2021

Larmsystem kan tidigt upptäcka cancer

Läs mer
4 februari 2021

Världscancerdagen - Kampen mot cancer

Idag är det världscancerdagen

Läs mer
23 januari 2021

Ny EU-rapport om lungcancer

Ny EU-rapport om lungcancer "Leave No One Behind - Delivering Innovation in Lung Cancer Care. Action Report"

Läs mer
18 januari 2021

Världscancerdagen

Världscancerdagen 4 februari 2021

Läs mer
9 januari 2021

Våga söka vård

"Varför är det viktigt att våga söka vård?" "Cancer är en akutsjukdom - därför måste man komma igång med behandling i tid." Avstå inte från att söka vård vid misstanke om allvarlig sjukdom.

Läs mer
28 december 2020

Screening av lungor räddar liv

Med screening av lungor kan vi rädda 500 liv om året / Aftonbladet, 2020-12-28.

Läs mer
20 december 2020

Köp Lungcancerföreningens vackra halssmycke!

Läs mer
20 december 2020

Vad är viktigt för mig?

En rapport om patientens preferenser - en del av evidensbaserad medicin

Läs mer
16 december 2020

Film från Lungcancerdagen 2020

Lungcancer - Behandling idag och imorgon, Mikael Johansson och Lungcancerföreningens stipendium för bästa insats 2020, Andreas Hallqvist.

Läs mer
15 december 2020

Rapport påverkansarbete

Under hösten har Lungcancerföreningen jobbat intensivt med ett påverkansarbete i syfte att förbättra lungcancervården. Vi har haft möte med politiker från norr till söder. Debattartiklar har publicerats, deltagit i poddar o.s.v.

Läs mer
10 december 2020

"Cancer i Sverige - hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer", en rapport från IHE. Institutet för hälsa och sjukvårdsekonomi.

Hur mycket har vi på att vinna med förebyggande åtgärder för att minska insjuknandet i cancer?

Läs mer
3 december 2020

Nytt avsnitt av Lungcancerpodden

Lyssna till Lenas positiva berättelse, trots svåra operationer och synbortfall. Jag gjorde intervjun med Lena från höskullen, där hennes älskade hästar bor!

Läs mer
26 november 2020

Nytt avsnitt av Lungcancerpodden

Lungcancermånaden lider mot sitt slut, men vi fortsätter driva frågan om tidig upptäckt och snabbare vårdkedja! Lungcancerpodden har intervjuat Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm. Hon är insatt i lungcancerfrågan, då hennes pappa gick bort i lung...

Läs mer
12 november 2020

Årets Lungcancerpris

Årets Lungcancerpris går till Andreas Hallqvist.

Läs mer
10 november 2020

Nollvision cancer

Ingen ska behöva dö av cancer! Vi ska omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. Men vi vet inte hur – än. Det vi vet är att ingen kan göra det på egen hand. Och att vi behöver tänka nytt.

Läs mer
10 november 2020

46 besök på vårdcentralen utan att få diagnos lungcancer

46 besök på vårdcentralen utan att få diagnos lungcancer - nu möter Lungcancerföreningen socialminister Lena Hallengren i en debatt

Läs mer
1 november 2020

Lungcancermånaden

Nu går vi in i Lungcancermånaden november. Köp "Vita bandet"!

Läs mer
9 oktober 2020

Tisdagsträffen goes Live, digitalträff (36 min)

Karin Liljelund, vice ordf i Lungcancerföreningen möter Gunnar Wagenius, överläkare på Lungonkologen på NKS och processledare för lungcancerprocessen på RCC (Regionala Cancer Centrum).

Läs mer
25 september 2020

Inbjudan till lungcancerdagen

Här kommer en inbjudan till lungcancerdagen 12 november 2020 på plats i Oscarsteatern - Stockholm.

Läs mer
25 september 2020

Lungcancerpodden, ”Så minns vi Yann, samtal med Fredrik och Martin – Avsnitt 71”

Yann Fränckel, styrelseledamot i Lungcancerföreningen och ansvarig för Lungcancerpodden 2018–2020 dog i lungcancer sommaren 2020. Vi minns henne som kär vän och hennes idoga arbete för tidig upptäckt av lungcancer.

Läs mer
24 september 2020

Kampen mot cancer

Efter att ha diagnosticerats med lungcancer i sent stadie arbetar Bo Erixon för att ge fler möjlighet till tidiga diagnoser och säkrare cancervård. Det var i mars 2016 som de första symptomen kom.

Läs mer
21 september 2020

Tobaksfakta

Tobaksfakta fyller tio år och firar bl.a med den här förträffliga filmen.

Läs mer
18 september 2020

100 miljoner kronor till stärkt cancervård

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att cancervården stärks genom en ökning med 100 miljoner kronor per år 2021–2023. Regeringens satsning för att stärka cancervården uppgår därmed till 600 miljoner kronor per år 2021–2023. Förslaget bygger på en överensk...

Läs mer
15 juli 2020

Sverige – från bäst till sämst på strålbehandling i Norden

Strålbehandling var länge en svensk paradgren. Nu har vi sämst tillgång till strålkanoner i Norden, stor personalbrist och nästan ingen forskning på området. Inte ens var femte lungcancerpatient får behandling inom den rekommenderade tiden. SvD 2020-07-15

Läs mer
9 juni 2020

Är covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk forskning?

Covid-19-pandemin riskerar att leda till att övrig forskning inom cancervården prioriteras ned under lång tid. Samtidigt har det länge funnits ett behov av att öka den kliniska forskningen. Webbinariet ska belysa hur pandemin påverkat forskningen i cancervården, vilka u...

Läs mer
5 juni 2020

Vad är viktigt för dig? Webbsänd SKR konferens 9 juni 15-16.30!

Nätverket mot cancer

Läs mer
2 juni 2020

För snart 3 år sedan fick Ragnhild diagnosen lungcancer...

Läs mer
29 maj 2020

Patientöversikter inom cancervården - IPÖ

Projektet "Införande av patientöversikter i cancervården (IPÖ) är ett system för sammanställning av data om patienten, bl.a. för att förbättra mötet mellan patient och profession. Patientöversikten kommer också ge möjlighet för patienten att via 1177 kunna se sin i...

Läs mer
28 maj 2020

Att leva med ALK-positiv lungcancer

Läs mer
28 maj 2020

Sammanställning av medlemsenkät, vår 2020

I april genomförde vi en enkätundersökning bland våra medlemmar och här kan du läsa resultat från den undersökningen.

Läs mer
27 maj 2020

Farligt att bara hälften så många lungcancerpatienter söker vård

"Hälften så många patienter med misstänkt lungcancer remitterats från vårdcentralerna nu, jämfört med innan coronapandemin. Framöver befaras en puckel av cancerpatienter som inte blivit utredda i tid, för att de inte vågat söka vård." Göteborgsposten 2020-05-27

Läs mer
18 maj 2020

Patientkontakt utan närkontakt – om cancervårdens känsliga samtal under pandemin

Känsliga samtal är en nödvändig del vid olika skeden under en cancerpatients sjukdomsförlopp. De hålls så gott som alltid i ett fysiskt möte och helst med en närstående närvarande. Många inom cancervården är därför vana vid och rustade för att lämna ett cancerbesked, ge...

Läs mer
13 maj 2020

How clinical trials are designed?

Lung Cancer Europe (LuCE) is holding a webinar on how clinical trials design covering the basic concepts around this topic: what are clinical trials, different types of designs and methods and how they can impact the lives of patients living with a disease.

Läs mer
5 maj 2020

Hur klarar vi cancervården under pandemin – ett webbinarium om rekommendationer, avvikelser och prioritering

Webbinarium 7/5, kl 1500-1600

Läs mer
24 april 2020

Nya Coronaviruset (Covid-19)

Med anledning av Coronavirusets framfart vill Lungcancerföreningen informera.

Läs mer
24 april 2020

Frågor om Covid-19 och Cancersjukdom

Har du frågor om covid-19 och cancersjukdom? Ring Cancerrådgivningen 08-123 138 00 Vi har öppet i helgen 8.30-16.00

Läs mer
23 april 2020

Till dig som är patient

Till dig som är patient - angående Corona- viruset! Har ni återbesökstider - kontroller, boka inte av dem utan att ni pratat med er läkare eller er kontaktsjuksköterska. De är de som gör de medicinska bedömningarna och tar ställning till varje enskild patient.

Läs mer
22 april 2020

GLCC (Global Lung Cancer Coalition) informerar om Covid-19 och lungcancer

COVID-19 Resources for People Living With Lung Cancer OBS! Mycket av informationen gäller USA.

Läs mer
16 april 2020

ESMOs patient guide för Covid 19

What is COVID-19 and how will the pandemic affect my cancer care?

Läs mer
9 april 2020

Webbinarium-Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro

Webbinarium-Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro - RCC i samverkan I samarbete med 1177 Vårdguiden, RCC Stockholm Gotlands cancerråd­givning och Cancerfondens cancer­linje bjuder RCC i samverkan in till ett interaktivt webbi­narium om hur vi arbetar f...

Läs mer
6 april 2020

Information om Corona och Covid-19

Läs gärna information om Corona och Covid-19 på våra samarbetspartners hemsidor.

Läs mer
2 april 2020

Hur leder vi för att upprätthålla en god cancervård i coronatider?

I samarbete med Tema Cancer på Karolinska Universitets- sjukhuset bjuder RCC i samverkan in till ett interaktivt webinarium riktat till chefer och ledare (inom alla professioner) för cancerrelaterad vårdverksamhet på klinik-, sjukhus- och regional nivå. Tanken är att g...

Läs mer
27 mars 2020

Coronaviruset och Covid-19 påverkar cancervården - RCC

På grund av det nya coronaviruset och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Läs mer
24 mars 2020

Livet däremellan

Livet däremellan 14 konkreta idéförslag från cancerpatienter

Läs mer
7 mars 2020

Living with ALK+ Lung Cancer

Läs mer
6 mars 2020

Frukostseminarium: Nationell högspecialiserad vård

Frukostseminarium: Nationell högspecialiserad vård – hur utmanar och utvecklar den dagens sjukvårdssystem?

Läs mer
2 mars 2020

Optimal cancer care for the future needs more research on external factors

Optimal cancer care for the future needs more research on external factors

Läs mer
17 februari 2020

Lunglexikon

Många som drabbas av cancer känner att de gärna vill få så mycket information som möjligt när det gäller behandling och resultat. Det räcker inte alltid med läkarens ord, utan man vill själv ta reda på mer om sin sjukdom och resultat från de kliniska prövningar som...

Läs mer
16 februari 2020

Lungcancerpodden

Lyssna gärna på lungcancerpodden!

Läs mer
9 februari 2020

RCC Stockholm Gotland - Cancerrådgivningen

Vi på Cancerrådgivningen vill informera om att Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland (där vi ingår) byter lokaler till Lindhagensgatan 98 fr.om fredag den 21 februari.

Läs mer
5 februari 2020

Arja Leppänen Året Cancernätverkare!

"Hon är cancerpatienten som såg orättvisorna när hon med sin bröstcancer, en högprioriterad diagnos, fick den allra bästa vården medan brodern med en allvarlig hjärntumör, som senare tog hans liv, saknade så mycket. Trots att de låg på samma klinik. Där och då växte Arj...

Läs mer
26 januari 2020

Möte med Acko Ankarberg

Den 22 januari hade Leif Carlson (ordförande) och Karin Liljelund (vice ordförande) bokat ett möte med riksdagsledamot Acko Ankarberg (KD).

Läs mer
10 januari 2020

Bostadsort avgör vilken lungcancer vård du får!

Ur Aftonbladet 2020-01-04 "DEBATT. Varje år drabbas drygt 4 000 svenskar av lungcancer som är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Lungcancer är även den cancerform som orsakar flest dödsfall, där bara var femte person som drabbats lever fem år efter diagnos. ...

Läs mer
25 december 2019

LUNGCANCERDAGEN 2019

EN DÖDLIG SJUKDOM DU KAN LEVA MED Allt fler lär sig leva med lungcancer. Därför var det med stor glädje och framtidstro Lungcancerföreningen bjöd in till Lungcancerdagen 2019.

Läs mer
12 mars 2019

Boken “Om lungcancer”

Den här boken vänder sig till dig som har lungcancer eller till dig som är anhörig. Förhoppningen är att boken ska vara till hjälp i en tid då tillvaron vänts upp och ned. I boken finner du information om sjukdomen, behandlingar, stödlinjer med mera. Du möter också pati...

Läs mer

Nu finns lunglexikon även på engelska

Läs mer

Årsmöte den 10 september

Läs mer

Ytterligare en KRAS-hämmare visar god effekt vid lungcancer

"Nu visar ytterligare en KRAS-hämmare positiva resultat vid icke-småcellig lungcancer med denna mutation. Närmare hälften av patienterna som fått adagrasib i fas 1/2 -studien KRYSTAL-1 svarade bra på behandlingen." Onkologisk tidskrift, 2021

Läs mer