Nyheter

27 september 2021

Tack Vinnova - nu höjer vi ambitionerna för cancervården!

Lungcancerföreningen gläds åt beskedet att den statliga innovationsmyndigheten Vinnova har valt att satsa på elva innovationsmiljöer inom precisionshälsa!

Läs mer
21 september 2021

Enkät / Undersökning till dig som har en lungcancerdiagnos

Läs mer
15 september 2021

Lungcancerföreningen bjuder in till föreläsning

Psykosocialt stöd för patienter? Ylva Hellstadius Ordförande för nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering Måndag den 4 oktober kl 18.00 - ca 19.30 Frågestund efter föreläsningen.

Läs mer
1 augusti 2021

”Många dör i cancer på grund av senfärdiga beslutsfattare”

Den i särklass billigaste insatsen för att rädda människor från att dö i cancer är prevention och screening. Trots det brister den preventiva cancervården, vilket leder till att vi nu i väntrummen ser allt fler från socioekonomiskt svagare grupper med avancerade cancers...

Läs mer