Nyheter

15 januari 2020

Inställd tisdagsträff 4/2 i Stockholm

Läs mer
10 januari 2020

Bostadsort avgör vilken lungcancer vård du får!

Ur Aftonbladet 2020-01-04 "DEBATT. Varje år drabbas drygt 4 000 svenskar av lungcancer som är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Lungcancer är även den cancerform som orsakar flest dödsfall, där bara var femte person som drabbats lever fem år efter diagnos. ...

Läs mer
2 januari 2020

Ojämlik cancervård

Lagstiftningen fastslår att svensk sjukvård ska vara ”på lika villkor för hela befolkningen”.

Läs mer
25 december 2019

LUNGCANCERDAGEN 2019

EN DÖDLIG SJUKDOM DU KAN LEVA MED Allt fler lär sig leva med lungcancer. Därför var det med stor glädje och framtidstro Lungcancerföreningen bjöd in till Lungcancerdagen 2019.

Läs mer
12 mars 2019

Boken “Om lungcancer”

Den här boken vänder sig till dig som har lungcancer eller till dig som är anhörig. Förhoppningen är att boken ska vara till hjälp i en tid då tillvaron vänts upp och ned. I boken finner du information om sjukdomen, behandlingar, stödlinjer med mera. Du möter också pati...

Läs mer