10 november 2020

46 besök på vårdcentralen utan att få diagnos lungcancer

46 besök på vårdcentralen utan att få diagnos lungcancer - nu möter Lungcancerföreningen socialminister Lena Hallengren i en debatt

Läs mer här>>