6 april 2021

Ändrade regler för recept

Nytt register för elektroniska recept Den 1 maj 2021 börjar ett nytt register användas för att hantera elektroniska recept, Nationella läkemedelslistan. I registret fnns information om vilka recept du har och om vilken medicin du har hämtat ut från apotek.

Elektroniska recept blir huvudregel

För att informationen om dina mediciner ska stämma så bra som möjligt, behöver alla recept vara elektroniska. För de festa kommer detta inte att innebära någon förändring eftersom nästan alla recept är elektroniska redan idag.

Den 1 maj 2021 ändras reglerna på det här sättet:

  • Om du har ett pappersrecept så kommer apotekspersonalen att lägga in det i Nationella läkemedelslistan innan de lämnar ut ditt läkemedel.

  • Apotekspersonalen kommer inte längre att skriva ut elektroniska recept på papper. Undantag är om du behöver ditt recept för att ta ut läkemedel i ett annat land.

    Precis som tidigare kommer du att kunna få en lista från apoteket över dina elektroniska recept. Listan går också att se i Läkemedelskollen via 1177 Vårdguidens eller E-hälsomyndighetens webbplatser.

Läs mer här>>