27 mars 2020

Coronaviruset och Covid-19 påverkar cancervården - RCC

På grund av det nya coronaviruset och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Vilka förändringar i hälso- och sjukvården som anses nödvändiga att göra ser olika ut vid olika tidpunkter och i olika regioner.

OBS! Beslut om att genomföra tillfälliga omprioriteringar och förändringar inom cancervården tas endast av respektive region eller sjukhus utifrån rådande situation.

Eventuella regionspecifika avvikelser hittar du under de regionspecifika flikarna längst ner på sidorna. För mer information och frågor om dessa hänvisar vi till respektive region.

Läs mer på Cancercentrum>>