9 oktober 2020

Tisdagsträffen goes Live, digitalträff (36 min)

Karin Liljelund, vice ordf i Lungcancerföreningen möter Gunnar Wagenius, överläkare på Lungonkologen på NKS och processledare för lungcancerprocessen på RCC (Regionala Cancer Centrum).

Eftersom vi inte kan ha våra tisdagsträffar som vanligt testar vi att göra en digital variant denna gång. Vi hoppas det ska bli uppskattat även om riktiga möten är att föredra!
Lungcancerföreningen har som mål att fler med lungcancer ska bli upptäckta i tidigt skede och Karin Liljelund frågar Gunnar Wagenius hur coronatiden påverkat lungcancervården och om antalet nya lungpatienter minskat. Hon tar också upp den nya organisationen på lungavdelningen på NKS med olika läkare vid varje besök.
Lyssna till ett matnyttigt program och ge oss gärna feedback på info@lungcancerforeningen.se
Skriv ”Tisdagsträffen” i rubriken. Du får också gärna ge respons på ämnen/talare vi kan bjuda in till Tisdagsträffen längre fram!