27 maj 2020

Farligt att bara hälften så många lungcancerpatienter söker vård

"Hälften så många patienter med misstänkt lungcancer remitterats från vårdcentralerna nu, jämfört med innan coronapandemin. Framöver befaras en puckel av cancerpatienter som inte blivit utredda i tid, för att de inte vågat söka vård." Göteborgsposten 2020-05-27

Läs vidare här >>