6 mars 2020

Frukostseminarium: Nationell högspecialiserad vård

Frukostseminarium: Nationell högspecialiserad vård – hur utmanar och utvecklar den dagens sjukvårdssystem?

Den 27 mars bjuder Socialstyrelsen in till ett frukostseminarium om framtidens högspecialiserade vård. Samma vecka fattar nämnden beslut om de första tillstånden i det nya systemet. Under seminariet diskuterar vi vad en ökad koncentration av högspecialiserad vård innebär för patienter och vårt sjukvårdssystem.

Läs mer och anmäl dig här.