2 april 2020

Hur leder vi för att upprätthålla en god cancervård i coronatider?

I samarbete med Tema Cancer på Karolinska Universitets- sjukhuset bjuder RCC i samverkan in till ett interaktivt webinarium riktat till chefer och ledare (inom alla professioner) för cancerrelaterad vårdverksamhet på klinik-, sjukhus- och regional nivå. Tanken är att ge alla som svarar för cancervården i sverige en möjlighet att ta del av erfarenheter från den region som hittills drabbats hårdast av Covid-19

Här kan ni se webinariet i efterhand>>

Programmet vänder sig i första hand till lednings- och verksamhets- ansvariga i regioner och vid sjukhus och kliniker i hela landet.
Både ledningsperspektivet och de operativa aspekterna kring hur den ordinarie cancervården kan upprätthållas under de exceptionella omständigheter som nu råder kommer att belysas.

 • Hur ska samordning med övriga sjukhuset gå till?

 • Hur kan personalen anpassas och omfördelas för att klara både

  canceruppdraget och covid-patienter?

 • Hur ska vi prioritera nyttjande av bl.a. operations- och

  slutenvårdskapacitet?

 • Hur klarar vi att uppdatera information och erbjuda kontaktytor

  gentemot patienter och närstående?

 • Hur säkerställs läkemedels- och materialförsörjning osv.

  Medverkande:
  Hans Hägglund, nationell cancersamordnare, SKR

  Representanter från Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset

Patrik Rossi, temachef
Mattias Hedman, verksamhetschef Strålbehandling
Olof Akre, verksamhetschef Bäckencancer
Signe Friesland, verksamhetschef Huvud- Hals- Lung- och Hudcancer o Åsa Derolf, verksamhetschef Hematologi
Camilla Hultberg, vårdenhetschef Övre Buk

Datum: Fredag 3 april 2020

Tid: kl. 15.00-15.45

Sändningslänk med livechat i klartext

https://api.screen9.com/preview/SYWqBrbJfQ5dS8sUhDKZiWRGf8qtTXf1v Vl-PTx7Q5o4SwRJqY7vDPBt2ZMgvucY

Möjlighet finns att ställa frågor och lämna synpunkter i livechatten under sändningen.

 

Läs inbjudan här