15 februari 2021

Information om deltagande i klinisk läkemedelsprövning.

Information till dig som funderar på att delta i en klinisk läkemedelsprövning Den här broschyren vänder sig till dig som är patient, anhörig eller vän, och som är intresserad av att få veta mer om kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Här får du reda på vilka som är ansvariga för kliniska läkemedelsprövningar, vad en klinisk läkemedelsprövning innebär, vem som kan delta och vilka möjligheter och risker som finns för den som genomgår behandling i en klinisk läkemedelsprövning. Utgiven av LIF

Kliniska prövningar