9 mars 2021

Komplementär medicin

Det är känt från flera undersökningar bland annat i Sverige att många patienter använder KAM (komplementär- och alternativ medicin) när man drabbas av svåra sjukdomar som cancer. Ibland kan denna behandling vara av stort värde för den enskilda patienten, men det är viktigt att känna till att olika KAM-metoder kan äventyra en god behandlingseffekt av den traditionella cancerbehandlingen som tex användning av antioxidanter och hormonliknande ämnen vid hormonkänslig cancer. Det är därför glädjande att se att det nu kommit en uppdatering av den första versionen som RCC Stockholm Gotland publicerade redan 2015. Broschyren som nu äntligen blivit gemensam för hela RCC är tänkt att bidra till en bättre dialog mellan vårdgivare och patienter kring KAM och för en ökad patientsäkerhet. Broschyren är skriven av experter inom området och innehållet har granskats av både representanter för hälso- och sjukvården, specialister inom området, patienter och närstående. Broschyren kan laddas ner och även läsas på länken

Läs broschyren här>>