Ytterligare en KRAS-hämmare visar god effekt vid lungcancer

"Nu visar ytterligare en KRAS-hämmare positiva resultat vid icke-småcellig lungcancer med denna mutation. Närmare hälften av patienterna som fått adagrasib i fas 1/2 -studien KRYSTAL-1 svarade bra på behandlingen." Onkologisk tidskrift, 2021

Lär artikeln här>>