25 december 2019

LUNGCANCERDAGEN 2019

EN DÖDLIG SJUKDOM DU KAN LEVA MED Allt fler lär sig leva med lungcancer. Därför var det med stor glädje och framtidstro Lungcancerföreningen bjöd in till Lungcancerdagen 2019.

EN DÖDLIG SJUKDOM DU KAN LEVA MED

Allt fler lär sig leva med lungcancer. Därför var det med stor glädje och framtidstro Lungcancerföreningen bjöd in till Lungcancerdagen 2019.

Årets Lungcancerdag var den 16:e i ordningen. Inbjudna var förstås patienter och deras närstående, läkare och övrig vårdpersonal samt politiker.

Du som inte hade möjlighet att närvara kan se film från dagen här