25 maj 2021

Svenska lungcancerregistret - verktyg för kvalitet och forskning

Powerpointbilder från Gunnar Wagenius föreläsning, 17 maj 2021.

Se Gunnars powerpointbilder här>>