17 februari 2020

Lunglexikon

Många som drabbas av cancer känner att de gärna vill få så mycket information som möjligt när det gäller behandling och resultat. Det räcker inte alltid med läkarens ord, utan man vill själv ta reda på mer om sin sjukdom och resultat från de kliniska prövningar som gjorts.

Om man inte är van att läsa och tyda exempelvis
studieresultat eller biomarkörer så kan det
kännas som att komma in i en djungel av
förkortningar och uttryck. Vad står alla dessa
förkortningar för? Och vad innebär siffrorna i
praktiken? Vi har satt samman ett litet lexikon
som vi hoppas ska kunna vara en god hjälp på
vägen, och som förhoppningsvis kan ge svar på de
vanligaste frågorna.

Här kan du läsa Lunglexikon