28 maj 2020

Sammanställning av medlemsenkät, vår 2020

I april genomförde vi en enkätundersökning bland våra medlemmar och här kan du läsa resultat från den undersökningen.

Till undersökning

Enkätsammanställning