26 januari 2020

Möte med Acko Ankarberg

Den 22 januari hade Leif Carlson (ordförande) och Karin Liljelund (vice ordförande) bokat ett möte med riksdagsledamot Acko Ankarberg (KD).

Den 22 januari hade Leif Carlson och Karin Liljelund bokat ett möte med riksdagsledamot Acko Ankarberg (KD), ordförande i socialutskottet och tidigare statssekreterare till socialminister Göran Hägglund. Syftet med mötet var att lyfta lungcancerföreningens prioriterade frågor samt att tydliggöra vad föreningen anser måste göras för att nå våra krav på förändringar och därmed uppnå en bättre och mer jämlik cancervård. Våra fokusområden som diskuterades var:
- Tidig upptäckt.
50% av alla cancerfall upptäcks i stadium IV. Sannolikheten att överleva i 5 år är 6% om cancern upptäcks i stadium IV och 60% om den upptäcks i stadium I.
- Vård i tid
För en majoritet av patienterna uppnås inte de mål som anges i det standardiserade vårdförloppet för hur lång tid det maximalt ska ta innan behandlingen av lungcancerpatienter startar. För läkemedelsbehandling uppnås dessa mål endast för 37% av patienterna

- Omotiverade regionala skillnader
Antalet patienter som får vård i tid varierar mellan 6-75% beroende på bostadsort

Mötet var mycket lyckat. Acko uttryckte att mötet varit mycket informativt och att hon lärde sig många nya saker om lungcancer. Hon lovade att förvalta sin nya kunskap och våra krav väl.

Här kan ni läsa mötesunderlaget, "Det här arbetar vi med"