10 november 2020

Nollvision cancer

Ingen ska behöva dö av cancer! Vi ska omvandla cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. Men vi vet inte hur – än. Det vi vet är att ingen kan göra det på egen hand. Och att vi behöver tänka nytt.

Läs mer om Nollvision Cancer här>>