24 april 2020

Nya Coronaviruset (Covid-19)

Med anledning av Coronavirusets framfart vill Lungcancerföreningen informera.

Till dig som är patient - angående Corona- viruset!
Har ni återbesökstider - kontroller, boka inte av dem utan att ni pratat med er läkare eller er kontaktsjuksköterska. De är de som gör de medicinska bedömningarna och tar ställning till varje enskild patient.

Cancerpatienter har ofta ett nedsatt immunsystem. Ett nedsatt immunsystem gör det svårare att stå emot sjukdom så det är viktigt för cancerpatienter och deras närstående att följa de råd som finns för att skydda sig. Detta gäller särskilt råd om att tvätta händerna med tvål och varmt vatten, minst 30 sekunder. Om inte tillgång till tvål och vatten finns så kan man använda en alkoholbaserad handdesinfektion. Försök att undvika att röra dig i ansiktet, ögon, näsa och mun med otvättade händer. Om du märker att du tar dig i ansiktet, tvätta händerna igen. Stanna hemma om du har symtom på sjukdom. Vi rekommenderar att du talar med din kontaktssjuksköterska/läkare om du har oro för att din risk för COVID-19 är högre på grund av en pågående eller tidigare cancerbehandling.

Läs mer på:

Folkhälsomyndigheten

1177 Vårdguiden

Cancercentrum

Cancerfonden