2 januari 2020

Ojämlik cancervård

Lagstiftningen fastslår att svensk sjukvård ska vara ”på lika villkor för hela befolkningen”.

Lagstiftningen fastslår att svensk sjukvård ska vara ”på lika villkor för hela befolkningen”. Trots det visar nya siffror från Regionala cancercentrums nationella kvalitetsrapport och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ”Omotiverat olika” att det är din bostadsort som avgör vilken vård du får om du drabbas av lungcancer.

Läs hela debattartikeln i Norran här.

Leif Carlson, ordförande Lungcancerföreningen

Karin Liljelund, vice ordförande Lungcancerföreningen