18 maj 2020

Patientkontakt utan närkontakt – om cancervårdens känsliga samtal under pandemin

Känsliga samtal är en nödvändig del vid olika skeden under en cancerpatients sjukdomsförlopp. De hålls så gott som alltid i ett fysiskt möte och helst med en närstående närvarande. Många inom cancervården är därför vana vid och rustade för att lämna ett cancerbesked, ge råd om val av behandling och prata med patienter och närstående i ett läge då det inte längre finns några botande behandlingar att ge.

 

Covid-19-pandemin har dock förändrat förutsättningarna. Smittrisker och rädsla tvingar fram nya arbetssätt. Hur ger man stöd och tröst när alla måste hålla fysisk distans? Hur får man till ett så tryggt och givande samtal som möjligt per telefon? Kan man hålla ett brytpunktssamtal utan att patienten har sin allra närmaste med sig? Och om inte – hur gör man då?

Det här tar vi upp i RCCs nästa webbinarium, tisdag den 19 maj kl. 15.00-15.45, tillsammans med flera personer med lång erfarenhet av och djup kunskap om patient- och närståendesamtal inom cancer- och palliativ vård.

Se sändningen

Patientkontakt utan närkontakt – hur hanterar cancervården patient- och närståendesamtalen under pandemin?

Du som följer sändningen kan ställa frågor och kommentera via en live-chat i sändningen och får svar antingen under sändningen eller i efterhand på webben.

Hela sändningen kan ses i efterhand på cancercentrum.se.

 

Medverkande

  • Carina Modéus, specialistläkare onkologi och psykiatri, överläkare i Palliativa teamet, Region Kronoberg samt processledare RCC Syd
  • Carl Johan Fürst, professor i palliativ medicin
  • Helga Hagman, överläkare/GI-onkolog vid Skånes onkologiska klinik, ingår i handledningsgrupp för stöd till andra i vården
  • Pia Dellson, överläkare, specialistläkare i onkologi och psykiatri, Skånes universitetssjukhus
  • Mattias Tranberg, psykolog, Palliativt utvecklingscentrum i Lund

Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med regioner, patienter, närstående och vårdpersonal för en mer patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad och effektiv cancervård.

 

Patientkontakt utan närkontakt – om cancervårdens känsliga samtal under pandemin