29 maj 2020

Patientöversikter inom cancervården - IPÖ

Projektet "Införande av patientöversikter i cancervården (IPÖ) är ett system för sammanställning av data om patienten, bl.a. för att förbättra mötet mellan patient och profession. Patientöversikten kommer också ge möjlighet för patienten att via 1177 kunna se sin information och fylla i patientrapporterade mått (PROM) om livskvalitet och funktionsstatus. Se film nedan.