10 december 2020

"Cancer i Sverige - hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer", en rapport från IHE. Institutet för hälsa och sjukvårdsekonomi.

Hur mycket har vi på att vinna med förebyggande åtgärder för att minska insjuknandet i cancer?

Läs rapporten här>>