9 februari 2020

RCC Stockholm Gotland - Cancerrådgivningen

Vi på Cancerrådgivningen vill informera om att Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland (där vi ingår) byter lokaler till Lindhagensgatan 98 fr.om fredag den 21 februari.

Vi vill också påminna om att vi på Cancerrådgivningen finns som stöd för era medlemmar och närstående och att vi gärna kan komma och informera om vår verksamhet på något medlemsmöte om ni önskar.

Här är länken till vår hemsida med information om vår verksamhet.