23 april 2020

Till dig som är patient

Till dig som är patient - angående Corona- viruset! Har ni återbesökstider - kontroller, boka inte av dem utan att ni pratat med er läkare eller er kontaktsjuksköterska. De är de som gör de medicinska bedömningarna och tar ställning till varje enskild patient.