23 februari 2021

Bör cancerpatienter vaccinera sig mot Covid-19?

Vanliga frågor om Corona och cancer - Cancerfonden Svaren bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är framtagna av Cancerlinjen tillsammans med Cancerfondens vetenskapliga sekreterare Anna Karlsson och Jan Zedenius.

Svaren bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är framtagna av Cancerlinjen tillsammans med Cancerfondens vetenskapliga sekreterare Anna Karlsson och Jan Zedenius.

Läs mer här>>

Läs även vad ESMO skriver>>

ESMO is the leading professional organisation for medical oncology.