21 september 2021

Enkät / Undersökning till dig som har en lungcancerdiagnos

Lungcancer – tiden före diagnos

 

Lungcancerföreningen vänder sig med den här enkätundersökningen till dig som har en lungcancerdiagnos. Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur personer med lungcancer har upplevt sin situation innan diagnos och hur man kan arbeta för ett snabbare omhändertagande och tidigare diagnos.

Undersökningen genomförs i samarbete med läkemedelsföretaget MSD och administreras av Kantar Sifo Navigare. Medverkan i undersökningen är frivillig och du som väljer att delta kommer att vara helt anonym. Informationen som samlas in redovisas på gruppnivå. Data som inhämtas är helt konfidentiella och raderas enligt GDPR lagstiftningen.

 Länk till enkät:

www.kantarsifo.se/lungcancer

Är du inte redan medlem i Lungcancerföreningen? 

Bli det och hjälp oss bygga gemenskap och sprida kunskap runt lungcancer.

Lungcancerföreningens syfte är att erbjuda medlemmar stöd, fri tillgång till föreläsningar och andra aktiviteter föreningen arrangerar runt om i landet. Ditt medlemskap bidrar också till att vi kan fortsätta driva frågor och skapa opinion för en bättre lungcancervård och mer forskning. Kontaktdetaljer till oss finner du i slutet av undersökningen.

 

www.lungcancerforeningen.se