Nyheter

6 april 2020

Information om Corona och Covid-19

Läs gärna information om Corona och Covid-19 på våra samarbetspartners hemsidor.

Läs mer
2 april 2020

Hur leder vi för att upprätthålla en god cancervård i coronatider?

I samarbete med Tema Cancer på Karolinska Universitets- sjukhuset bjuder RCC i samverkan in till ett interaktivt webinarium riktat till chefer och ledare (inom alla professioner) för cancerrelaterad vårdverksamhet på klinik-, sjukhus- och regional nivå. Tanken är att g...

Läs mer
27 mars 2020

Coronaviruset och Covid-19 påverkar cancervården - RCC

På grund av det nya coronaviruset och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Läs mer