Nyheter

15 september 2021

Lungcancerföreningen bjuder in till föreläsning

Psykosocialt stöd för patienter? Ylva Hellstadius Ordförande för nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering Måndag den 4 oktober kl 18.00 - ca 19.30 Frågestund efter föreläsningen.

Läs mer
24 augusti 2021

Lungcancerföreningen bjuder in till föreläsning

Hur stimulera patientnära forskning och vad är cancerstudiedatabasen? Johanna Vernersson Cancerstudieenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Tisdag den 14 september kl 18.00 - ca 19.30 Frågestund efter föreläsningen OBS! Sista dag för anmälan är den...

Läs mer
1 augusti 2021

”Många dör i cancer på grund av senfärdiga beslutsfattare”

Den i särklass billigaste insatsen för att rädda människor från att dö i cancer är prevention och screening. Trots det brister den preventiva cancervården, vilket leder till att vi nu i väntrummen ser allt fler från socioekonomiskt svagare grupper med avancerade cancers...

Läs mer