Nyheter

29 maj 2020

Patientöversikter inom cancervården - IPÖ

Projektet "Införande av patientöversikter i cancervården (IPÖ) är ett system för sammanställning av data om patienten, bl.a. för att förbättra mötet mellan patient och profession. Patientöversikten kommer också ge möjlighet för patienten att via 1177 kunna se sin i...

Läs mer
28 maj 2020

Att leva med ALK-positiv lungcancer

Läs mer
28 maj 2020

Sammanställning av medlemsenkät, vår 2020

I april genomförde vi en enkätundersökning bland våra medlemmar och här kan du läsa resultat från den undersökningen.

Läs mer