Nyheter

15 januari 2020

Inställd tisdagsträff 4/2 i Stockholm

Läs mer
10 januari 2020

Bostadsort avgör vilken lungcancer vård du får!

Ur Aftonbladet 2020-01-04 "DEBATT. Varje år drabbas drygt 4 000 svenskar av lungcancer som är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Lungcancer är även den cancerform som orsakar flest dödsfall, där bara var femte person som drabbats lever fem år efter diagnos. ...

Läs mer
2 januari 2020

Ojämlik cancervård

Lagstiftningen fastslår att svensk sjukvård ska vara ”på lika villkor för hela befolkningen”.

Läs mer

Följ oss på facebook