Lungcancerpodden

Lungcancerpodden är en podcast om lungcancer med Ragnhild Franzén. Välkommen att följa Lungcancerpodden!


Välkommen att lyssna på Lungcancerpodden med Ragnhild Franzén

I lungcancerpodden förs spännande, roliga och intressanta samtal som rör många olika aspekter av lungcancer. Med podden vill vi sprida kunskap, hopp och dela erfarenheter. Vi bjuder in gäster som berättar om forskning och framsteg eller ger oss tips om vad vi kan göra för att må bra. Vi har också värdefulla samtal med patienter som berättar sina historier. 

Upptäck alla avsnitt av Lungcancerpodden HÄR

 

Lyssna på det senaste avsnittet (nr 90):

Mesoteliom eller lungsäckscancer har inte haft någon god prognos förrän helt nyligen, då man började använda dubbel immunterapi. Plötsligt ser man patienter med chans till långtidsöverlevnad. I detta avsnitt intervjuas lungläkare och docent Gunnar Hillerdal, som arbetar vid Gävle sjukhus. Han har lång erfarenhet av just mesoteliom och ser en ljusnande framtid för sina patienter!

Mesoteliom har en tråkig historia och kom till Sverige när man började använda asbest i byggmaterial på 1950-talet. Men det tar 30–40 år att utveckla sjukdomen. Alltså upptäcks sjukdomen väldigt sent och många har inte fått någon effektiv behandling, utan man har dött ca ett år efter diagnos.

Trots att asbest förbjöds i Sverige 1982, har inte antalet insjuknande minskat, utan det är fortfarande ca 100 personer/år som drabbas. De flesta är män som jobbat med asbest, ca 80 %, men det finns också fall som inte kommit i kontakt med asbest.

Länk:  HÄR