Om Lungcancerföreningen

Om Lungcancerföreningen

Lungcancerföreningen är till för alla som på något sätt drabbats av lungcancer. Många av våra medlemmar är själva sjuka. Men även anhöriga, sjukvårdspersonal och andra grupper finns representerade i föreningen.

Idén om en lungcancerförening växte fram under sommaren 2003. Då var vi några patienter som kom i kontakt med varandra genom Cancerfonden. Tre läkare anslöt och den 15:e januari 2004 bildades Lungcancerföreningen.

Vi är en oberoende ideell organisation som samarbetar med flera företag. När vi samarbetar med läkemedelsindustrin följer vi de riktlinjer som finns avtalade och alla projekt läggs ut på LIFs hemsida. Vi har också samarbete med cancerorganisationer och med andra patientföreningar.

Vi finns för att hjälpa dig

Vår verksamhet är helt ideell och går i första hand ut på att hjälpa dig som är sjuk eller anhörig genom den tunga behandlingstiden. Vi har själva tagit cystostatika, opererats och fått strålning. Vi vet hur svårt det känns.

Efter diagnos och behandling dyker det säkert upp nya frågor som du vill dryfta. Då finns vi här för dig. Vi har både en patient- och en anhöriggrupp, så tveka inte. Ring oss.

Så småningom kanske du vill hjälpa andra genom att själv bli kontaktperson. Hör av dig till oss, så berättar vi hur det går till.

I broschyren Andrum berättar vi mer om oss, läs mer här.

Det här gör vi, läs mer här

För bättre lungcancervård

Spännande saker händer inom cancerforskningen. Vi på Lungcancerföreningen gör vårt bästa för att hänga med i utvecklingen. Vi informerar våra medlemmar om forskningsresultat från hela världen. Till vår hjälp har vi alla de duktiga läkare som är medlemmar i vår förening.

Lungcancerföreningen har varit på de större cancermässorna de senaste åren och det ämnar vi fortsätta med.

Vi tar även del av hur man arbetar med lungcancer i andra länder, exempelvis USA. Så fort vi hör något nytt undersöker och diskuterar vi det tillsammans med en lämplig läkare eller forskare. På så vis hoppas vi kunna påverka utvecklingen en smula. Vi kommer också att aktivt delta i rökavvänjningsprogram och liknande.

Kunskap åt medlemmarna

Lungcancerföreningen finns till för sina medlemmar. Men utöver att stödja och muntra upp när saker är motiga, har vi en annan viktig uppgift – att arbeta mot lungcancer.

Varje år insjuknar ungefär 3000 personer i lungcancer. Vi arbetar hårt för att minska den siffran. Det gör vi genom att informera och skapa opinion. Det är inget lätt arbete, men det är viktigt.

Vi arbetar också för bättre lungcancervård. Vi vet att många fler liv skulle kunna räddas om vården sköttes bättre. Vi vet också att ännu fler skulle kunna räddas om forskningen fick ökade anslag. Därför försöker vi påverka beslutsfattare, så att framtidens lungcancerpatienter ska ha bättre förutsättningar än vi. Vi försöker också vara i frontlinjen när det gäller nya behandlingar och kan kanske hjälpa till att sortera lite i begreppen.