Skärmavbild 2021 11 24 Kl. 16.00.38

STYRELSEN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2023

ORDFÖRANDE

Lotta Humble - ordforande@lungcancerforeningen.se 

VICE ORDFÖRANDE

Karin Liljelund - karin.liljelund@lungcancerforeningen.se

ORDINARIE LEDAMÖTER

Leine Johansson Persson   

Mia Rajalin  

Mariana Stålebrink 

Fredrik Svedberg

Bernt Haglund

SUPPLEANTER

Anette Morin

Mattias Styrman

ADJUNGERAD

Anders Alhbin

KANSLI

Anders Alhbin och Git Söderholm  kansli@lungcancerforeningen.se  

Vill du komma i kontakt med någon av oss i styrelsen maila till info@lungcancerforeningen.se 
eller ring till kansliets telefon 020 88 55 33

 

Senast uppdaterad 16 januari 2024