Varje år upprättas en verksamhetsplan för föreningens arbete. Planen beskriver våra fokusområden, planerade aktiviteter, mål och strategier för verksamhetsåret.

Läs HÄR vad vi planerar för innevarande år

 

 

Senast uppdaterad 14 maj 2024