Bli medlem

Lungcancerföreningens främsta uppgift är att stödja både patienter och anhöriga – i gruppsamtal och på telefon. Att finnas där och hjälpa till när det behövs.
Dessutom informerar vi om lungcancer, skapar opinion för de senaste behandlingsformerna och större forskningsanslag. Vill du uppdatera dina uppgifter?

Medlem: 150:-
Familjemedlemskap: 250:-