Bli medlem

Lungcancerföreningens främsta uppgift är att stödja lungcancerpatienter och deras närstående. Vi sprider kunskap om lungcancer, bygger nätverk och gemenskap samt skapar opinion runt viktiga frågor. 
Som medlem får du bland annat vårt nyhetsbrev och du kan delta i lokala träffar och intressanta föreläsningar vi anordnar.
Vill du uppdatera dina uppgifter?

Medlem: 150:-
Familjemedlemskap: 250:-

Senast uppdaterad 15 juni 2022