16 februari 2020

Lungcancerpodden

Lyssna gärna på lungcancerpodden!

Lungcancerpodden är en podcast om lungcancer med Yann & Ragnhild.

Vi hoppas kunna föra samtal kring olika aspekter av lungcancer i synnerhet, men också om livet i allmänhet, på ett lättillgängligt, personligt och inspirerande sätt. Vårt mål är att sprida kunskap, hopp och förhoppningsvis även glädje till våra lyssnare. Välkommen att följa Lungcancerpodden!

Lungcancerpodden är ett helt ideellt projekt som ligger under Lungcancerföreningen i Sverige. Yann och Ragnhilds åsikter representerar inte nödvändigtvis officiella riktlinjer eller vårdprogram.

Lyssna här