Nyheter
Aktuellt
Föreläsning om patienträttigheter Information på olika språk Film om precisionsmedicin Rapport tidig upptäckt NKS podd med Karin Presentation NT-rådet Nyhetsmorgon och lungcancer Stipendiater 2022 Patientberättelser Debatt om rehabilitering Folkhälsodalen TLV rundabordsdiskussion Nationell lungcancerscreening i Storbritanien Rapport om patient- och närståendesamverkan f bättre forskning, hälso- och sjukvård Lungcancerdagen 2023 Antioxidanter ökar blodflödet i cancertumörer Skrivelse om IPÖ - Individuell Patient Översikt Rapport från ESMO-kongressen - webbinarium 231204 God Jul Inbjudan till Lungcancerföreningens Rehabvecka Målstyrda läkemedel gav Karin ett nytt liv Färre röker – ändå ökar lungcancer bland kvinnor Svara på enkät om lungcancer Nätverket mot cancers Cancerrapport 2024 Debattartikel: Inför nationell styrning av cancervården Lungcancerpodden avsnitt 84 - Så hittar du lugnet när du fått en cancerdiagnos – Avsnitt 84 Karin Liljelund i Almedalen Lungcancerpodden avsnitt 91 - Träning är bra för alla cancerpatienter! Lungcancerpodden avsnitt 92 - Radiologi, screening och lungcancer Debattartikel om screening av rökare Medlemsenkät och debattartikel om tidigare upptäckt Bostadsort avgör vilken lungcancer vård du får! Möte med Acko Ankarberg Arja Leppänen Årets Cancernätverkare! Optimal cancer care for the future needs more research on external factors Frukostseminarium: Nationell högspecialiserad vård Livet däremellan Coronaviruset och Covid-19 påverkar cancervården - RCC Hur leder vi för att upprätthålla en god cancervård i coronatider? Information om Corona och Covid-19 Webbinarium-Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro ESMOs patient guide för Covid 19 GLCC (Global Lung Cancer Coalition) informerar om Covid-19 och lungcancer Till dig som är patient Frågor om Covid-19 och Cancersjukdom Nya Coronaviruset (Covid-19) Hur klarar vi cancervården under pandemin – ett webbinarium om rekommendationer, avvikelser och prioritering Patientkontakt utan närkontakt – om cancervårdens känsliga samtal under pandemin Farligt att bara hälften så många lungcancerpatienter söker vård Att leva med ALK-positiv lungcancer Patientöversikter inom cancervården - IPÖ För snart 3 år sedan fick Ragnhild diagnosen lungcancer... Är covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk forskning? Sverige – från bäst till sämst på strålbehandling i Norden 100 miljoner kronor till stärkt cancervård Tobaksfakta Kampen mot cancer Tisdagsträffen goes Live, digitalträff (36 min) 46 besök på vårdcentralen utan att få diagnos lungcancer Nollvision cancer Årets Lungcancerpris "Cancer i Sverige - hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer", en rapport från IHE. Institutet för hälsa och sjukvårdsekonomi. Rapport påverkansarbete Film från Lungcancerdagen 2020 Vad är viktigt för mig? Screening av lungor räddar liv Våga söka vård Ny EU-rapport om lungcancer Larmsystem kan tidigt upptäcka cancer Precisionsmedicin – Framtidens medicin är redan här‪!‬ Bör cancerpatienter vaccinera sig mot Covid-19? Komplementär medicin Intressant artikel om Screening Patientöversikterna ger tid för de viktiga samtalen Information om cancer på lättläst svenska Högre stråldos Ökad Screening Svenska lungcancerregistret - verktyg för kvalitet och forskning Presentation från Simon Pahnkes föreläsning om vaccination av patienter med cancer ”Många dör i cancer på grund av senfärdiga beslutsfattare” Debattartikel strålbehandling Arena Lunghälsa Kanslitelefon Rehabvecka Frötuna 2023 Seminarium om precisionsmedicin vid lungcancer Inspelning från Lungcancerdagen 2023 Lungcancerföreningens stipendium 2023 Hon får Sjöbergpriset för att ha lagt grunden till vaccin mot cancer Lungcancerpodden repriser: Avsnitt 65 - Sömn del 1 Lungcancerpodden repriser: Avsnitt 66 - Sömn del 2 Lungcancerpodden repriser: Avsnitt 76 - Fatigue – ingen vanlig trötthet Lungcancerpodden avsnitt 78 - ”Hur ska jag berätta för barnen?” – med kurator Johanna Joneklav Lungcancerpodden avsnitt 82 - ”När är jag man, när vårdar jag, när stöttar jag?” Framsteg inom cancerforskningen Lungcancerpodden avsnitt 90 - Den fantastiska utvecklingen för Mesoteliompatienter!

Lungcancerföreningens stipendium 2023

På Lungcancerdagen den 9 november delades Lungcancerföreningens årliga stipendium ut. 

Stipendiet delas ut till en person/personer som med sitt arbete bidrar till en bättre lungcancervård.

Föreningens Ordförande Lotta Humble delade ut priset till:

Mamdoh Al-Ameri & Maya Landenhed Smith

Mamdoh var på plats i lokalen och Maya deltog via länk och motiveringen till att de fick priset var som följer:

 

"I det stora bruset av onkologisk behandling är det lätt att glömma bort att det finns en behandling som räddar liv och som kan bota lungcancer. Thoraxkirurgin har under senare år utvecklats och förbättrats väsentligt genom det ökande användandet av minimalinvasiva kirurgiska tekniker. Både VATS, video-assisterad thoraskopi, och RATS, robotassisterad multi- eller uniportal operationsteknik är exempel på sådana metoder. För patienter innebär metoderna snabbare operationstid och läketid samt minskad smärta och färre komplikationer. Med minimalinvasiva tekniker finns det även möjlighet att på sikt kunna erbjuda sköra patienter och patienter med komplicerade tumörer operation.

Lungcancerföreningen är därför glada att tilldela 2023 års Lungcancerstipendium till Mamdoh Al-Ameri, thoraxkirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset och
Maya Landenhed Smith, thoraxkirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för deras insatser inom thoraxkirurgin.

Mamdoh Al-Ameri disputerade 2018 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Pulmonary resections for malignant tumors” om bland annat VATS och metodens förtjänster.

Maya Landenhed Smith var tillsammans med sina kollegor först i Skandinavien med att ha genomfört uniportal robotassisterad operation, RATS, för lungcancer där roboten går in genom endast ett operationssår."

 

Varmt Grattis till pristagarna!

 

 

 

Senast uppdaterad 16 november 2023

Fler nyheter


Alla nyheter