5 maj 2021

Nationellt kvalitetsregister för lungcancer och patientöversikten. Vad är det och vad används det till?

Lungcancerföreningen bjuder in till digital föreläsning via ZOOM. Anmälan senast 16/5.

Nationellt kvalitetsregister för lungcancer och patientöversikten
Vad är det och vad används det till?
Gunnar Wagenius
Docent, överläkare, Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,
Processledare RCC Stockholm Gotland
Måndag den 17 maj kl 18.00 - ca 19.30
Frågestund efter föreläsningen

Anmäl dig till föreläsningen här>>