händer tröst

LUNGCANCERFÖRENINGENS STÖDTELEFON

Vi vet av erfarenhet att det finns behov av att få tala med en medmänniska vare sig du är patient eller närstående. Lungcancerföreningen erbjuder en stödtelefon dit du som patient eller närstående kan ringa och få tala med någon som har egna erfarenheter. Till oss kan du ställa frågor, få råd och stöd i olika situationer. Vi som svarar i telefonen är medlemmar i Lungcancerföreningen och har stor personlig erfarenhet av lungcancer.

Ring oss på telefon 020 88 55 33 (knappval 1) eller maila till info@lungcancerforeningen.se. Vår målsättning är att återkomma till dig inom 24 timmar. Glöm inte att meddela namn och telefonnummer så att vi kan ringa upp dig.

 

LUNGCANCERFÖRENINGENS FACEBOOK-GRUPPER
Är du patient? Gå med i vår slutna Facebookgrupp för patienter HÄR

Är du närstående till någon med lungcancer? Gå med i vår slutna Facebookgrupp för närstående HÄR

 

CANCERFONDENS CANCERLINJE

Cancerfondens Cancerlinje - när du har frågor om cancer eller behöver stöd

Du kanske själv är drabbad eller har någon i din närhet som fått ett cancerbesked? Då kan det vara tryggt att prata med någon som har tid att lyssna och har aktuell kunskap om cancer.

Vi som svarar på dina frågor är legitimerade sjuksköterskor med lång erfarenhet av cancervård. Du som kontaktar oss får vara anonym och det kostar inget. Vi kan ge dig information och stöd, vi kan vara bollplank och vägleda i en svår situation. För medicinska frågor och för översättning eller tolkning av journaltext vänder du dig till din läkare. Du som kontaktar oss får vara anonym och det kostar inget.

Vi finns tillgängliga vardagar kl.9-16, tisdagar kl.10-16.

Mer om hur du kommer i kontakt med Cancerlinjen HÄR

 

STÖD I SJUKVÅRDEN
Det finns stöd att få i sjukvården. Tyvärr är det inte alltid så att patienten blir erbjuden detta. Men tveka inte att fråga din läkare eller kontaktsjuksköterska efter den hjälp du har behov av.

Kontaktsjuksköterska
Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan. Alla patienter med cancer ska erbjudas en fast kontaktperson vid den klinik där denne sköts för cancern dvs onkologkliniken eller lungkliniken. Syftet är att förbättra informationen och kommunikationen mellan patienten och personalen på kliniken. Kontaktsjuksköterskans roll är att skapa tillgänglighet, kontinuitet och trygghet. Kontaktsjuksköterskan ska vara namngiven och särskilt tillgänglig. 

Kurator
Kuratorn är en person som är knuten till kliniken och med sin socialrättsliga kompetens kompletterar kuratorn sjukvårdens medicinska kompetens. Kuratorn kan hjälpa till med att samordna insatser mellan samhällets olika aktörer och bevaka patientens behov och rättigheter. Men kuratorn har också en viktig roll i att stödja patient och närstående. Det emotionella stödet kan bestå av samtalsbehandling, kris-och bearbetande samtal samt rådgivning.

Dietist
För vissa kan behandlingen eller cancern göra att man går ner i vikt eller drabbas av aptitlöshet . Dietisten är specialiserad på mat och näringsbehov vid cancer och kan ge råd om vad man kan göra för att få i sig mat och tillräckligt med näring. Din läkare eller kontaktsjuksköterska kan hjälpa dig att skriva en remiss till en dietist på sjukhuset eller vårdcentralen.

KRAFTENS HUS

Kraftens hus är en lokal mötesplats för cancerberörda som finns i Sjuhärad/Borås, Göteborg och Stockholm. Dit är både drabbade och närstående, vuxna såväl som barn välkomna.
Här kan du träffa andra i samma situation. De erbjuder stöd, information och olika typer av aktiviteter .

Läs mer på respektive hemsida:

Sjuhärad/Borås: https://sjuharad.kraftenshus.se/

Göteborg: https://goteborg.kraftenshus.se 

Stockholm: https://stockholm.kraftenshus.se/

 

ÄR DU NÄRSTÅENDE TILL NÅGON MED LUNGCANCER? 
Som närstående finns det också hjälp att få. Det kan vara omvälvande och svårt att både hantera sin egen oro och också veta hur man bäst kan hjälpa den som är sjuk. 

Här är några länkar som kan hjälpa dig:

Regionala Cancercentrum, RCC vägledning för närstående  HÄR 

Cancerfonden om att vara närstående  HÄR  

Webstöd för unga personer som är nära någon med cancer HÄR 

Senast uppdaterad 09 april 2024