Patientberättelser och filmer

Att få ta del av andra patienters upplevelser och erfarenheter betyder mycket för både patienter och närstående. Här samlar vi videor och artiklar med olika berättelser.

I Lungcancerpodden  HÄR kan du också lyssna på patientberättelser

Mia berättar i den här videon om tiden från att hon fick besvär och sökte hjälp i primärvården. Tretton gånger fick hon söka vården innan man utredde och ställde diagnosen lungcancer. Mia poängterar vikten av tidig upptäckt och att både patient och sjukvården måste ta symtomen på allvar och utreda vidare.

I den här artikeln berättar Ragnhild om hur det gick till när hon fick sin lungcancerdiagnos. Läs artikeln i "Cancerforskning räddar liv", Radiumhemmets Forskningsfonder HÄR

Lungcancer - Bästa rådet till någon som har drabbats av en sjukdom eller diagnos tror jag är att man inte ska fly helt enkelt. Se berättelsen om Fredrik Svedberg som lever med lungcancer.
Fredrik Svedberg är femtio år gammal och jobbar som familjehemskonsulent men har tidigare jobbat som alkohol- och drogterapeut. För ett och ett halvt år sedan så drabbades han av spridd ALK-positiv icke-småcellig lungcancer.

I den här filmen får vi följa Karin Liljelund när hon berättar om sina erfarenheter av precisionsmedicin i samband med att hon fick diagnosen ALK-positiv lungcancer.

Senast uppdaterad 31 augusti 2022