Aktiviteter
Aktiviteter
Lungcancerföreningens årsmöte Föreläsning palliativ vård Möte Göteborg Lungcancerdagen Patientträff Stockholm Patientföreläsning Lund Seminarium om precisionsmedicin Världscancerdagen Patient-och närståendeträff Stockholm Inbjudan träff föreläsning Luleå Fikaträff i Uppsala Fikaträff i Stockholm 21/11-23 Patientens självklara roll i framtidens forskning Lungcancerföreningens Rehabvecka 2024 Fikaträff Stockholm 17 januari Fikaträff i Uppsala den 31 januari Fikaträff Stockholm 6 mars Årsmöte 2024 Lungcancerdagen 2024 Fikaträff i Uppsala 240416 Regiondag Lungcancer Fikaträff Västerås 13 juni Patientträff i Linköping Patientträff i Örebro Inbjudan regiondag Patientträff Umeå Rehabvecka Anhörigföreläsning Fikaträff Borås Föreläsning om Min vårdplan på 1177 Digital föreläsning om NT-rådet Inbjudan Patientträff Jönköping Rehabvecka (1) Inbjudan regiondag Sthlm maj 2023 Lungcancerföreningens årsmöte (1) Patientträff Östersund Fikaträff Uppsala Fikaträff i Stockholm Fikaträff Stockholm Lungcancerdagen 2023 Fikaträff Lund 8 sep Patientträff Stockholm (1) Vad är egentligen cancerrehabilitering? Rapport från ESMO digital föreläsning Webbinarium - Hur läser man och tolkar en vetenskaplig artikel om en cancerbehandling? Fikaträff Stockholm 8 april Sorgbearbetningskurs Fikaträff i Uppsala (1) Temaeftermiddag om cancerrehabilitering - Ängelholm eller digitalt Fikaträff Stockholm 22 maj Fikaträff Göteborg 27 maj Fikaträff i Uppsala 240524 Extra föreningsstämma Fikaträff Örebro 13 juni 2024 Fikaträff Stockholm 13 juni Fikaträff Kalmar 7 juni Fikaträff Jönköping 13 juni Fikaträff Borlänge 13 juni Fikaträff Kristinehamn 11 juni Fikaträff Bollnäs 13 juni Fikaträff Dals-Ed 11 juni Fikaträff i Sala 20240711

Kallelse till årsmöte 2024

Härmed kallas du som är medlem i föreningen till årsmöte i Lungcancerföreningen torsdagen den 25 april 2024

Starttid: torsdag 25 apr 2024, kl 17:30
Sluttid: torsdag 25 apr 2024, kl 19:00
Plats:

Kraftens hus, Landstingsparken Hantverkargatan 45G. KARTA

Mikael Kristenson 3Avlwp 7Bg8 Unsplash

Tid:
17.30 – 19.00
Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.00
Du som väljer att delta digitalt får en Teams-länk skickad till dig innan mötet.

Program:
17.30 - Hur kan cancervården utveckla samverkan och partnerskap med patienter?
Föreläsning med Eva Jolly, årets Cancernätverkare och verksamhetsansvarig, Karolinska Comprehensive Cancer Center.

18.00 - Årsmöte

Anmälan:
Senast den 19 april via länken här under, eller meddela via kansliet på telefon 020 88 55 33 (knappval 2). Ange om du vill deltaga på plats eller digitalt.

 

>>> ANMÄL DIG HÄR <<<

 

Handlingar inför årsmötet skickas till de som anmält sig eller på begäran.

Motioner till årsmötet ska vara föreningen tillhanda senast den 8 april. Eventuella motioner skickas till kansli@lungcancerforeningen.se.

På årsmötet kommer vi att behandla styrelsens förslag på justerade stadgar. Väsentliga ändringar är §9 Tid för motioner ändras från 1 februari till två veckor innan årsmötet, §12 Stadgeändring ändras från beslut genom två på varandra följande årsmöten varvid 2/3 majoritet erfordras till: beslut fattas av årsmötet då det angivits i kallelsen att frågan ska behandlas. Minst 2/3 majoritet krävs.

Hitta till Kraftens hus

Enklast tar du dig hit med buss 3 till Landstingshuset alt. Kungsholms torg – beroende på vilket håll du kommer ifrån – eller med T-banans blå linje till Rådhuset, uppgång Landstingshuset. Huset ligger längst ner mot planket mot Norr Mälarstrand. 

Varmt välkommen hälsar

Styrelsen


Medlemmar som bor utanför Stockholm men önskar delta på plats har möjlighet att söka resebidrag.
E-posta uppgifter om dig – namn, adress och uppskattad reskostnad till kansli@lungcancerforeningen.se senast den 8 april. Godkänd ersättning utbetalas i efterskott mot originalkvitto.

 

Publicerad: 2024-03-28 10:20

Senast uppdaterad 28 mars 2024

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter