Kallelse till årsmöte 2024

Härmed kallas du som är medlem i föreningen till årsmöte i Lungcancerföreningen torsdagen den 25 april 2024

Starttid: torsdag 25 apr 2024, kl 17:30
Sluttid: torsdag 25 apr 2024, kl 19:00
Plats:

Kraftens hus, Landstingsparken Hantverkargatan 45G. KARTA

Mikael Kristenson 3Avlwp 7Bg8 Unsplash

Tid:
17.30 – 19.00
Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.00
Du som väljer att delta digitalt får en Teams-länk skickad till dig innan mötet.

Program:
17.30 - Hur kan cancervården utveckla samverkan och partnerskap med patienter?
Föreläsning med Eva Jolly, årets Cancernätverkare och verksamhetsansvarig, Karolinska Comprehensive Cancer Center.

18.00 - Årsmöte

Anmälan:
Senast den 19 april via länken här under, eller meddela via kansliet på telefon 020 88 55 33 (knappval 2). Ange om du vill deltaga på plats eller digitalt.

 

>>> ANMÄL DIG HÄR <<<

 

Handlingar inför årsmötet skickas till de som anmält sig eller på begäran.

Motioner till årsmötet ska vara föreningen tillhanda senast den 8 april. Eventuella motioner skickas till kansli@lungcancerforeningen.se.

På årsmötet kommer vi att behandla styrelsens förslag på justerade stadgar. Väsentliga ändringar är §9 Tid för motioner ändras från 1 februari till två veckor innan årsmötet, §12 Stadgeändring ändras från beslut genom två på varandra följande årsmöten varvid 2/3 majoritet erfordras till: beslut fattas av årsmötet då det angivits i kallelsen att frågan ska behandlas. Minst 2/3 majoritet krävs.

Hitta till Kraftens hus

Enklast tar du dig hit med buss 3 till Landstingshuset alt. Kungsholms torg – beroende på vilket håll du kommer ifrån – eller med T-banans blå linje till Rådhuset, uppgång Landstingshuset. Huset ligger längst ner mot planket mot Norr Mälarstrand. 

Varmt välkommen hälsar

Styrelsen


Medlemmar som bor utanför Stockholm men önskar delta på plats har möjlighet att söka resebidrag.
E-posta uppgifter om dig – namn, adress och uppskattad reskostnad till kansli@lungcancerforeningen.se senast den 8 april. Godkänd ersättning utbetalas i efterskott mot originalkvitto.

 

Publicerad: 2024-03-28 10:20

Senast uppdaterad 28 mars 2024

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter