Inbjudan till digitalt möte om Min vårdplan på 1177

Min vårdplan är ett nationellt verktyg via 1177 som riktar sig till patienter och närstående, för ökad delaktighet i cancervården. Regionala cancercentrum i samverkan bjuder in till digitalt informationsmöte om Min vårdplan där alla som är intresserade har möjlighet att få veta mer om tjänsten.

Starttid: torsdag 27 okt 2022, kl 17:30

På mötet, som vänder sig till patienter, närstående och alla som är intresserade, kommer man att gå igenom:

  • Vad är Min vårdplan?
  • Vem kan få Min vårdplan?
  • Hur är det att använda digital Min vårdplan via 1177?
  • Utvärdering av konceptet

Länk till RCCs sida med mer information om hur man deltar HÄR 

Senast uppdaterad 10 september 2022

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter