Inbjudan till digital föreläsning om NT-rådets roll vid introduktion av nya terapier

Lungcancerföreningen har bjudit in NT-rådets ordförande Gerd Lärfars som ska berätta hur rådet arbetar. Efter föreläsning ges möjlighet att ställa frågor.

Starttid: måndag 24 okt 2022, kl 18:00
Sluttid: måndag 24 okt 2022, kl 19:00

Sveriges regioner samverkar kring vilka nya läkemedel som ska införas i sjukvården. Målet med samverkan är en rättvis, jämlik och ändamålsenlig läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet. NT-rådet (Nya Terapier) är en expertgrupp som beslutar om och ger vägledande rekommendationer till landets regioner om ett nytt läkemedel eller ny indikation på ett befintligt läkemedel ska införas gemensamt i den nationella processen för ordnat införande. Fokus ligger särskilt på läkemedel som används i behandlingen på sjukhus. 

Välkommen att höra NT-rådets ordförande Gerd Lärfars berätta om hur rådet arbetar och vad som kan ligga till grund för rådets rekommendationer till regionerna och därmed införandet av ett nytt läkemedel. 

Zoom möte Klicka på nedanstående länk och ange möteskod
https://umu.zoom.us/j/61673586735

Meeting ID: 616 7358 6735 

Välkomna! 

Senast uppdaterad 23 september 2022

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter