Aktiviteter
Aktiviteter
Lungcancerföreningens årsmöte Föreläsning palliativ vård Möte Göteborg Lungcancerdagen Patientträff Stockholm Patientföreläsning Lund Seminarium om precisionsmedicin Världscancerdagen Patient-och närståendeträff Stockholm Inbjudan träff föreläsning Luleå Fikaträff i Uppsala Fikaträff i Stockholm 21/11-23 Patientens självklara roll i framtidens forskning Lungcancerföreningens Rehabvecka 2024 Fikaträff Stockholm 17 januari Fikaträff i Uppsala den 31 januari Fikaträff Stockholm 6 mars Årsmöte 2024 Lungcancerdagen 2024 Fikaträff i Uppsala 240416 Regiondag Lungcancer Fikaträff Västerås 13 juni Patientträff i Linköping Patientträff i Örebro Inbjudan regiondag Patientträff Umeå Rehabvecka Anhörigföreläsning Fikaträff Borås Föreläsning om Min vårdplan på 1177 Digital föreläsning om NT-rådet Inbjudan Patientträff Jönköping Rehabvecka (1) Inbjudan regiondag Sthlm maj 2023 Lungcancerföreningens årsmöte (1) Patientträff Östersund Fikaträff Uppsala Fikaträff i Stockholm Fikaträff Stockholm Lungcancerdagen 2023 Fikaträff Lund 8 sep Patientträff Stockholm (1) Vad är egentligen cancerrehabilitering? Rapport från ESMO digital föreläsning Webbinarium - Hur läser man och tolkar en vetenskaplig artikel om en cancerbehandling? Fikaträff Stockholm 8 april Sorgbearbetningskurs Fikaträff i Uppsala (1) Temaeftermiddag om cancerrehabilitering - Ängelholm eller digitalt Fikaträff Stockholm 22 maj Fikaträff Göteborg 27 maj Fikaträff i Uppsala 240524 Extra föreningsstämma Fikaträff Örebro 13 juni 2024 Fikaträff Stockholm 13 juni Fikaträff Kalmar 7 juni Fikaträff Jönköping 13 juni Fikaträff Borlänge 13 juni Fikaträff Kristinehamn 11 juni Fikaträff Bollnäs 13 juni Fikaträff Dals-Ed 11 juni Fikaträff i Sala 20240711

Inbjudan till digital föreläsning om NT-rådets roll vid introduktion av nya terapier

Lungcancerföreningen har bjudit in NT-rådets ordförande Gerd Lärfars som ska berätta hur rådet arbetar. Efter föreläsning ges möjlighet att ställa frågor.

Starttid: måndag 24 okt 2022, kl 18:00
Sluttid: måndag 24 okt 2022, kl 19:00

Sveriges regioner samverkar kring vilka nya läkemedel som ska införas i sjukvården. Målet med samverkan är en rättvis, jämlik och ändamålsenlig läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet. NT-rådet (Nya Terapier) är en expertgrupp som beslutar om och ger vägledande rekommendationer till landets regioner om ett nytt läkemedel eller ny indikation på ett befintligt läkemedel ska införas gemensamt i den nationella processen för ordnat införande. Fokus ligger särskilt på läkemedel som används i behandlingen på sjukhus. 

Välkommen att höra NT-rådets ordförande Gerd Lärfars berätta om hur rådet arbetar och vad som kan ligga till grund för rådets rekommendationer till regionerna och därmed införandet av ett nytt läkemedel. 

Zoom möte Klicka på nedanstående länk och ange möteskod
https://umu.zoom.us/j/61673586735

Meeting ID: 616 7358 6735 

Välkomna! 

Senast uppdaterad 23 september 2022

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter